FurSquare Circle with cover ,update picture and add new circle member?

สวัสดีครับหลังจากครั้งที่แล้วเราแนะนำการลงทะเบียนเซอร์เคิลที่ FurSquare ไปแล้ววันนี้จะมาแนะนำเรื่องการตกแต่งรูปภาพหรืออัพโหลดรูปภาพใหม่ๆเข้าไปในระบบครับ

Hi! after last time we introduce  How to Register as Circle in FurSquare? , today we'll guide you how to upload cover ,update picture and add new circle member

เนื่องจาก FurSquare เป็นอีเว้นต์ที่ใช้ระบบเป็น Online Catalog เพื่อให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ ระบบลงทะเบียนเซอร์เคิล FurSquare จึงเป็นแบบ Online และแสดงผลการลงทะเบียนทันทีหลังจากลงทะเบียน (รวมถึงการชำระเงินด้วย 555555)

FurSquare have online catalog over our website

ในงานเฟอร์สแควร์ จะแจก Online Catalog (ทางอินเตอร์เนต แต่จะไปปริ้นเก็บไว้เองก็ไม่ขัดแรงศรัทธานะ) เอาไว้แสดงให้เห็นถึงรายชื่อเซอร์เคิลและสินค้าที่เซอร์เคิลจำหน่าย เพื่อความสะดวกและการวางแผนของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งนี่อาจสร้างความงุงงงให้กับผู้เข้าร่วมเซอร์เคิลในงานอื่นๆเล็กน้อย ที่ให้ทำใบเมนูอันเดียวและเสร็จสิ้น แต่เราจะให้เซอร์เคิลใส่สินค้าลงไปในระบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกดูสินค้าได้เลยก่อนมาร่วมงานหรือเพื่อวางแผนการซื้อสินค้าล่วงหน้าได้ โดยในโพสนี้เราจะมาพูดถึง การเพิ่มภาพ cover เปลี่ยนภาพหน้าปก และเพิ่มสมาชิกเซอร์เคิลใหม่

 

ภาพหน้าปก (Cover Image)

เป็นส่วนที่เฟอร์สแควร์ไม่ได้บังคับให้ใส่แต่แนะนำให้ใส่เพื่อความสวยงามและการแสดงผลที่สวยงามทั้งใน Catalog

Cover Image is not REQUIRE for be circle at FurSquare but it look good in Catalog if you ask.

COVER
ความแตกต่างของเซอร์เคิลในหน้ารายชื่อเซอร์เคิลในเว็บไซค์ Different between circle with cover and without cover in FurSquare Website in Circle List sector

 

โดยตามปกติแล้วเซอร์เคิลที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับสิทธิ์ในการขึ้นชื่อในรายชื่อ Circle ก่อนเสมอ แต่กรณีที่เซอร์เคิลไม่ได้อัพโหลดภาพ cover เซอร์เคิลนั้นจะอยู่จัดอยู่ในกลุ่มไม่มี Cover ด้านล่างของหน้าเว็บ

normally, in our Circle List will show circle who register first but in case you don't upload Cover it'll show in non-cover group

profile.jpg

จากที่กล่าวไปแล้วเราไม่บังคับให้เซอร์เคิลลงภาพ cover เซอร์เคิลที่ไม่สนใจสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยแต่ถ้าเซอร์เคิลต้องการลงให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

as we said it not require to upload cover image, Circle can skip those step, but if you interest you can do follow step

1.ให้เข้าไปที่หน้าจอจัดการเซอร์เคิล (https://fursquare.info/ca) เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย ถ้าไม่ทราบให้ลองล้างรหัสผ่านดู ถ้ายังไม่ได้อีกให้ลง Facebook หรือ Twitter มาแจ้งเราได้ที่ https://facebook.com/thaianthro หรือ https://twitter.com/thaianthro (สำหรับเรื่อง username password เท่านั้น ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Fursquare ให้ใช้ช่องทางตามปกติ)
Go to FurSquare Circle Management Page (https://fursquare.info/ca) and do login. in case you can’t remember your password try to reset it, if you need help contact in Facebook or Twitter at https://facebook.com/thaianthro or https://twitter.com/thaianthro (for about username password only, if it about FurSquare please use normal contact method)

2.ให้เลือกคำสั่ง  ตั้งค่าเซอร์เคิล
Select menu “Manage Circle”

3.เซอร์เคิลจะพบหน้าจอสำหรับแก้ไขให้อัพโหลดรูปภาพที่นี่ได้เลยโดย
Cutout หมายถึง ภาพ Icon ของเซอร์เคิลต้องเป็นภาพจัตรัส
Banner หมายถึง ภาพ Cover ใช้เพื่อความสวยงาม
Menu หมายถึง ใบเมนูซึ่งจะถูกใช้เพื่อโพสขึ้นเฟสบุ๊คและใน Catalog Online
Circle will found form for upload, you can do it here
Cutout is mean Icon picture
Banner is mean Cover
Menu is menu about your product will show in Catalog Online and our social media

Screen Shot 2561-04-16 at 09.40.05

 

(don’t forget to click on Save – อย่าลืมกด ส่งข้อมูล นะ)

เท่านี้เซอร์เคิลก็จะมีรูปภาพประกอบแล้ว

 

เพิ่มสมาชิกเซอร์เคิล (Add new Circle Member)

อีกฟีเจอร์ของเฟอร์สแควร์คือเราเปิดให้เซอร์เคิลสามารถเพิ่มลดสมาชิกเซอร์เคิลในระบบได้ เพราะในบางเซอร์เคิลไม่ได้มีสมาชิกเซอร์เพียงคนเดียว และเฉพาะสมาชิกเซอร์เคิลเท่านั้นที่จะได้รับบัตรเข้างาน ดังนั้นสมาชิกที่จะรับบัตรเข้างานต้องแจ้งชื่อทุกคน

Another our feature is Circle Member, you need it for issue FurSquare ticket.

1.ให้เข้าไปที่หน้าจอจัดการเซอร์เคิล (https://fursquare.info/ca) เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย ถ้าไม่ทราบให้ลองล้างรหัสผ่านดู ถ้ายังไม่ได้อีกให้ลง Facebook หรือ Twitter มาแจ้งเราได้ที่ https://facebook.com/thaianthro หรือ https://twitter.com/thaianthro (สำหรับเรื่อง username password เท่านั้น ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Fursquare ให้ใช้ช่องทางตามปกติ)
Go to FurSquare Circle Management Page (https://fursquare.info/ca) and do login. in case you can’t remember your password try to reset it, if you need help contact in Facebook or Twitter at https://facebook.com/thaianthro or https://twitter.com/thaianthro (for about username password only, if it about FurSquare please use normal contact method)

2.ให้เลือกคำสั่ง สมาชิกเซอร์เคิล
Select menu “Circle Member”

3.ทางซ้ายจะเป็นชื่อสมาชิกที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว ทางขวาจะเป็นส่วนเพิ่มข้อมูลสมาชิกเซอร์เคิล ส่วนที่มีความยุ่งยากคือ AnthroID ให้สมาชิกเซอร์เคิลเข้าไปลงทะเบียนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ https://anthro.id และเมื่อเข้าไปในหน้าจอแล้วให้คัดลอกข้อความในกล่องสีแดงด้านล่างมา ผู้จัดการเซอร์เคิลนำข้อความที่ได้รับจากสมาชิกไปใส่ในช่อง AnthroID ได้เลย ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึกก็จะมีชื่อสมาชิกเพิ่มเข้ามาในเซอร์เคิลทันที

In the left will show your current circle member and in the right is form for add new circle member, for AnthroID Circle Member goto https://anthro.id register and login in AnthroID Dashboard will show your AnthroID Token copy it and send to you Circle Manager, for Circle Manager use your circle member AnthroID in AnthroID; fill some information you.

Screen Shot 2561-04-16 at 09.49.23.png

สำหรับการเปลี่ยนภาพประจำตัวของสมาชิกเซอร์เคิลทำได้ใน Anthro.ID ระบบจะมีการปรับปรุงภาพประจำตัวในระบบ FurSquare ทุกๆ 1-2 อาทิตย์

For Circle Member Avatar you can change at Anthro.id

 

if you have any question or help feel free to ask us in Facebook, Twitter or E-Mail

 

How to Register as Circle in FurSquare?

After we announce Anthro market event FurSquare. many for furs friends ask us about how to register as Circle in FurSquare.
หลังจากที่พวกเราประกาศ แจ้งเปิดงาน FurSqaure ไปนั้นมีเพื่อนๆเราหลายคนเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเป็นเซอร์เคิลในเฟอร์สแควร์

so, in this post we’ll introduce you how to register as Circle in FurSquare
ดังนั้นพวกเราเลยทำโพสนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อๆได้ทำความเข้าใจวิธีการลงทะเบียนเซอร์เคิลในเฟอร์สแควร์

Continue reading “How to Register as Circle in FurSquare?”

FurSquare 2018

TLDR; : We going to have FurSquare 2018 (market event) on 8 September 2018 at ITF Tower and you can register as circle now
ยาวไปไม่อ่าน: เรากำลังจะมีงานเฟอร์สแควร์ 2018 (งานขายสินค้าอย่างเดียว) ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ ITF Tower และผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเซอร์เคิลได้เลย

FS_2018.jpg

Hello, Furs friends! we happy to tell you about new event “FurSquare 2018”
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านพวกเราจะแจกให้เพื่อนๆทราบถึงอีเว้น “เฟอร์สแควร์ 2018”

FurSquare is a Furry, Kemono and Anthropomorphic market event focused on privacy and friendly atmosphere. There will be no stage activity.
เฟอร์สแควร์เป็นงานอีเว้นสำหรับขายสินค้าทำมือที่เกี่ยวข้องกับ Furry, Kemono (และ/หรือ Anthropormorphic) โดยอีเว้นนี้จะเน้นไปที่การจำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียว เป็นลักษณะตลาดเพื่อให้ศิลปินได้มีพื้นที่ขายสินค้าอย่างจริงจัง โดยที่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวและความสบายใจในการจำหน่ายสินค้า โดยภายในงานจะไม่มีกิจกรรมบนเวทีมุ่งเน้นไปที่การเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียว

so, THIS IS A MARKET EVENT (e.g. Comic Market), NOT A CONVENTION (eg. ThaiTails Convention, Japan Meeting of Furries, Infurnity, Furs Upon Malaysia). WE DO NOT HAVE ANY ACTIVITIES ON-SITE.
อันนี้เป็นงานขายสินค้า (เช่นตลาดสินค้า) มาในเชิงแนวเดียวกับคอมมิค-อเวนิว ไม่ใช่งานคอนเวนชั่นอย่างไทยเทลหรือเฟอร์รั่ม ซึ่งทำให้เราไม่มีกิจกรรมอะไรเลยในงาน

if you interest in FurSquare 2018 read more information at https://fursquare.info and ask at Twitter @fursquareinfo , Facebook Fursquare or via email fursquare@thaianthro.com
ถ้าสนใจเกี่ยวกับอีเว้นเฟอร์สแควร์ 2018 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fursquare.info หรือสอบถามทาง Twitter @fursquareinfo , Facebook Fursquare หรือด้วยอีเมล fursquare@thaianthro.com


For circles or prospecting circles
สำหรับผู้สนใจลงเซอร์เคิลเพื่อจำหน่ายสินค้าในงาน

Fursquare 2018 have 2 types of circle
ใน Fursquare 2018 มีเซอร์เคิลสองแบบด้วยกัน

  1. Retail Type (ขายเอง)
  2. Consignment Type (ฝากขาย)

we’ll introduce you how to register circle at FurSquare again in future but for now please read it at Information for Circle’s 2018
เราจะมาแนะนำการลงทะเบียนเซอร์เคิลกับเพื่อนๆอีกทีในภายหลังแต่ตอนนี้ ลองอ่านดูก่อนที่ ข้อมูลสำหรับเซอร์เคิล 2018

 

 

See you in FurSquare 2018!
แล้วพบกันในงานนะครับ!

ไทยแอนโทรชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ได้แล้วนะ

ttt

ตอนนี้ไทยแอนโทรชำระเงินได้ด้วย PromptPay ได้แล้ว โอนง่ายกว่าและก็ไม่ต้องส่งสลิปด้วย (แต่ก็ยังต้องเก็บไว้เผื่อเรียกเวลามีปัญหา)

สิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดคือผู้โอนพร้อมเพย์ไม่ต้องสมัครพร้อมเพย์ก็ได้ แต่คนที่ต้องสมัครคือผู้รับเงิน (กรณีนี้คือไทยแอนโทร) ซึ่งไทยแอนโทรก็สมัครเรียบร้อยแล้วครับ เราแนะนำให้โอนผ่านพร้อมเพย์สบายใจกว่าจริงๆ

ในหน้าจอชำระเงินของไทยแอนโทรจะมีการชำระให้เลือกสองแบบคือ

  • พร้อมเพย์ (ธรรมดา) – อันนี้ก็โอนผ่านมือถือ เว็บ หรือตู้เอทีเอ็มได้เลย ให้โอนยอดที่หน้าจอระบุแปะๆไม่ขาดไม่เกิน (อาจมีเศษสตางค์นิดหน่อย) โอนเสร็จแล้วก็กลับมายืนยันอีกทีนึง (เก็บสลิปหรือถ่ายหน้าจอเก็บไว้ด้วยนะเผื่อมีอะไรผิดพลาด)
  • พร้อมเพย์ (QR Code) – อันนี้โอนเงินผ่านทางระบบ QR Code ใน Mobile Banking หลายๆอันสามารถกดและส่องได้แล้ว อันนี้หลังจากโอนเสร็จแล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วกดยืนยันได้เลยไม่ต้องกรอกพวกเวลาหรือวันที่ให้เสียเวลา (เก็บสลิปหรือถ่ายหน้าจอเก็บไว้ด้วยนะเผื่อมีอะไรผิดพลาด)

พร้อมเพย์ข้อดีคือถ้าโอนไม่เกิน 5000 บาทจะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ยังไงก็อย่าลืมเช็คให้ดีก่อนนะว่าชื่อผู้รับเงินถูกต้องหรือเปล่า

 

มาลองใช้ *.anthro.asia กัน

หลายคนคงผ่านตากับชื่อโดเมนเนมมาไม่มาก็น้อย แต่เผื่อบางคนไม่ทราบว่า โดเมนเนมคืออะไร?

ชื่อโดเมน (อังกฤษ: domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมลแอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบโดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึงเลขที่อยู่ไอพี ของชื่อนั้น ๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้งอาจใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์” แทนได้
วิกิพีเดีย

ง่ายๆที่เห็นกันบ่อยๆก็ google.com หรือ facebook.com สำหรับไทยแอนโทรเองก็จะมี thaianthro.com anthro.shop anthro.events และล่าสุดคือ anthro.asia โดยเจ้าตัว anthro.asia เนี่ย ไทยแอนโทรทำเอาไว้เพื่อให้เราได้มีชื่อโดเมนเป็นของตัวเอง พูดง่ายๆคือเราจะได้ชื่อ

__ชื่อผู้ใช้เรา__.anthro.asia

มาใช้เพื่อประกอบบารมี ลองนึกดูว่าถ้าเราทำนามบัตรสำหรับเอาไปแจกเพื่อนๆและใส่ชื่อเว็บไซต์แกลลอรี่ของเราลงไปวันนึงเรามีเหตุต้องเปลี่ยนชื่อ การเข้าไปแก้ไขในนามบัตรที่พิมพ์แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลย (เราจะยังไม่พูดถึง dynamic url ในตอนนี้)

Continue reading “มาลองใช้ *.anthro.asia กัน”

(2017) ว่ากันด้วยสถิติ : MBTI และกิจกรรมของแอนโทรในไทย

หลังจากช่วงต้นปี 2017 เราได้เก็บแบบสอบถาม TAS2017 มาแล้วก็ได้จำนวนของเพื่อนๆที่เสียสละเวลามาช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อจะได้เห็นภาพรวมและนำข้อมูลเพื่อให้เพื่อนๆได้นำข้อมูลไปพัฒนาในด้านกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยไทยแอนโทรได้หยิบทฤษฎีการแบ่งนิสัย 16 อย่าง (MBTI) มาช่วยเพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นครับ

Screen Shot 2560-10-08 at 6.05.26 PM

จากข้อมูลเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ประชากรแอนโทรเป็นแบบ Introvert การทำกิจกรรมแบบเปิดอกเปิดใจหรือละลายพฤติกรรมอะไรงี้อาจไม่เหมาะเท่าไร (แต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้นะ)

Continue reading “(2017) ว่ากันด้วยสถิติ : MBTI และกิจกรรมของแอนโทรในไทย”